La seu universitaria de Cocentaina, Exemple de responsabilitat social

By in
81

La Seu Universitària de Cocentaina s’integrarà en un projecte de creació de valor impulsat per la consultoria especialitzada en responsabilitat social empresarial Crea360. El projecte, amb un durada d’uns tres mesos i basat en el mesurament de l’impacte de les accions de responsabilitat social empresarial (RSE), pretén que la seu puga millorar la relació amb l’entorn per a cobrir millor les seues necessitats i potenciar les fortaleses que s’identifiquen.

Sede universitaria de Cocentaina

D’aquesta manera, la Seu Universitària passarà per un procés en què, en primera instància, s’identificarà els stakeholders (nom tècnic de l’entorn), perquè d’aquesta manera s’impliquen en el procés totes les persones que coneixen de primera mà la seu, i detectar necessitats, mancances o potencialitats. Aquest procés es farà a través de l’eina PROETIC, un sistema de qüestionaris desenvolupat per Crea360 e implementat per Nunsys.

Una vegada interpretada la percepció de l’entorn de la seu es podran prendre decisions per a millorar la responsabilitat social d’aquesta organització. Per a fer-ho hem d’entendre que es treballarà sobre aspectes com la cooperació, l’organització, els recursos humans o el medi ambient.

En aquest sentit cal destacar que la UA és pionera en aquest àmbit, ja que es tracta d’una entitat pública que disposa d’un Pla d’Igualtat de Gènere entre Homes i Dones, i a més, es tracta d’un organisme adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides.

La decidida aposta per les polítiques de responsabilitat social corporativa de la UA ha fet que les Nacions Unides incorporen la Universitat d’Alacant en la Xarxa del Pacte Mundial, cosa que implica confirmar, de manera voluntària, un compromís amb els seus deu principis en matèria drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció. El Pacte Mundial és una iniciativa internacional proposada per les Nacions Unides amb l’objectiu de fomentar la ciutadania corporativa. A través d’aquest pacte, les  Nacions Unides persegueixen involucrar les empreses i organitzacions de tot el món en la gestió d’alguns dels principals reptes socials i mediambientals actuals, conseqüència de la globalització creixent.

La importància de l’aposta de la Seu Universitària de Cocentaina, juntament amb Crea360, resideix en el valor que s’atribueix a l’entorn de l’organització i com es perceben totes les accions socialment responsables que exerceix la Universitat. D’aquesta manera, la seu intentarà orientar la seua política cap a la millora de les relacions amb l’entorn i a la formació i la sensibilització en responsabilitat social corporativa.

Informació procedent  de:  http://www.veu.ua.es/va/noticia/5066/la+seu+de+cocentaina+exemple+de+responsabilitat+social.html

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)